Mijn naam is Robert Feddes,

Op deze pagina kunt u lezen over het ontstaan van Facing The Challenge.

U zult ontdekken waarom het Fit4Tomorrow Framework draait om het ontwerpen van een TRANSFORMERENDE ERVARING waardoor mensen veranderen zien en omarmen als iets waar ze goed in willen worden...

...oh en mijn missie?...

Facing The Challenge
Helping YOU Get There!

En het begon in Australië...

30 jaar geleden heb ik onbelemmerd door enige kennis van zaken over management training, bij Outward Bound Australië de beginselen van een prachtig vak geleerd: mensen helpen altijd weer beter te worden in het omgaan met uitdagingen die wij ze voorschotelden...

...van krokodil geinfesteerde rivieren afzakken tot beklimmen van de steilste rotsen, van bijna verdwalen in tropische regenwouden tot de weg terugvinden uit de diepste grotten, mensen draaiden er op een gegeven moment echt hun hand niet meer voor om...

...sterker nog, ze groeiden met elkaar tot teams die ons uitlachend aankeken als we weer iets nieuws op hen afvuurden...

Als je mensen door een weldoordachte serie van uitdagende ervaringen heenloodst, komt het moment dat ze klaar zijn voor wat dan ook...

Bij Outward Bound was dat ons doel: mensen klaar te maken zodat ze 'Outward Bound' het leven veel beter in & aan konden, wetend dat je samen met anderen tot veel meer in staat bent dan je ooit voor mogelijk hield.

Daarmee ging voor mij als Rotterdamse bedrijfseconoom een volledig nieuwe wereld open; samen met mensen avontuurlijke dingen doen en die belevenissen gericht gebruiken om mensen inzicht te geven in hoe hun eigen gedrag impact heeft op de mensen waarmee ze werken en de resultaten die worden gehaald.

Mensen helpen om professioneel te leren spelen met gedrag. Zodat ze durven experimenteren met nieuw gedrag om dan meteen andere reacties en resultaten te zien.

En dan meemaken dat mensen het spel in korte tijd zo goed in de vingers krijgen dat - ongeacht welk praktisch probleem je ook maar op ze af gooit - ze het samen gewoon oplossen, steeds sneller en beter.

In Australie heb ik als het ware een snelkookpan van ervaringsgericht leren en veranderen ontdekt en ik voelde me daarbij als een vis in het water.

Na 3 jaar aan die kant van de wereld, ben ik in 1989 terug gekomen naar Nederland en heb toen Facing The Challenge opgericht...

Ik herinner me nog goed mijn eerste klant in Nederland...

...Philips Lighting in Eindhoven. Ik werd ingehuurd om in een internationaal management development traject met behulp van outdoor activiteiten de leerprocessen in een stroomversnelling te brengen.

Na Philips volgden talloze andere bedrijven.

Al snel werd ik ook door allerlei trainingsbureaus en management trainers en consultants ingezet als ondersteuning in diverse trajecten, steeds weer om leren en veranderen zichtbaar te maken en te versnellen.

En keer op keer zag ik dat mensen graag problemen oplossen en ongelofelijk snel kunnen leren...

...zolang je de leerervaring maar goed ontwerpt EN kundig feedback geeft of inbouwt.

Ik ontdekte gedrag dat altijd werkt om mensen in beweging te krijgen en de samenwerking te verbeteren, maar ook gedrag wat nooit werkt en wat iedere samenwerking al snel totaal torpedeert.

Uiteindelijk werd ik gevraagd om in-company programma's (mee) te ontwikkelen om de snelkookpan manier van veranderen en leren toe te passen op cultuur- en organisatieverandering.

Dat resulteerde in een gestroomlijnd proces waarbij we een select aantal consulting tools rechtstreeks in handen gaven van teams van medewerkers, die we vervolgens hielpen om met die tools de eigen organisatie grondig onder handen te nemen.

En wat ik vroeger bij outdoor activiteiten zag gebeuren, namelijk dat mensen heel snel goed werden in oplossen van problemen, herhaalde zich nu in vergelijkbare vorm: gewone medewerkers ontpopten zich in korte tijd tot de beste consultants die je maar in huis kunt halen.

Dat bleek zo succesvol dat ik het nu heb doorontwikkeld tot het Fit4Tomorrow Framework For Change, waarmee succesvol veranderen voor iedere leider kinderspel wordt.

Met de Fit4Tomorrow aanpak kom je binnen de kortste keren uit op alle punten waarop verandering tot nu toe altijd weer blokkeerde EN ontdek je de sleutel waarmee je alle blokkades snel en eenvoudig voorbij kunt komen.

Met het Fit4Tomorrow Framework krijg je een strategie & routekaart in handen om bottlenecks in stroomversnellingen te veranderen en weerstand om te zetten in voorwaartse energie.

In de praktijk leidt deze aanpak er toe dat werk steeds meer als een spannend spel wordt ervaren, waarbij de focus komt te liggen op hoe je samen het spel kunt winnen.

Winnen heeft daarbij overigens niets met de concurrentie te maken, maar alles met het overwinnen van eigen belemmeringen EN met het winnen van het hart van de klant.

1 - Fit4Verandering
Een Bewezen Aanpak

De Fit4Verandering aanpak is ontwikkeld als gevolg van een uniek Nederlands onderzoek naar hoe 1 leider zijn organisatie in korte tijd van de rand van de afgrond naar de absolute wereldtop wist te brengen.

Opdracht voor dat onderzoek was het maken van een Blauwdruk voor Succes, waarmee je willekeurig welke organisatie binnen kunt lopen en een vergelijkbare turnaround voor elkaar kunt krijgen.

En dankzij de ontwikkelde Blauwdruk weten we hoe we leiders kunnen helpen om vergelijkbare successen te realiseren.

Vandaar dat we kunnen zeggen: als 1 leider het kan, waarom zou u het dan niet kunnen?

Het eerste onderdeel van het Fit4Tomorrow Framework bestaat voor een groot deel uit coachen en spiegelen van de allerhoogste leidinggevende - allemaal gericht op ontwikkelen van uw persoonlijke visie in combinatie met een maatwerk Fit4Verander-plan toegespitst op uw organisatie.

En onderdeel van dat plan is altijd het in kaart brengen van hoe het er NU voorstaat in uw organisatie...

2 - Fit4Scan
Spiegel & Roadmap

De Fit4Scan is een gestructureerde QuickScan waarmee we in korte tijd 4 zaken in kaart brengen over uw organisatie: can you connect, can you change, can you lead & can you play...

- Can You Connect, ofwel het vermogen van de huidige organisatie om alles en iedereen met elkaar te verbinden en het geheel succesvol te richten op wat klanten willen.  Hiermee ontstaat inzicht in een gericht aantal indicatoren van uw huidige organisatie afgezet tegen een benchmark;

- Can You Change, ofwel de veranderkracht van de leidinggevenden van hoog tot laag, hiermee krijgen we zicht op de aan- of afwezigheid van juist die leiderschapskwaliteiten die nodig zijn voor successvolle transformaties. Hiermee gewapend weten we dan ook precies waar we aan moeten werken;

- Can You Lead, hiermee breng je scores van de huidige leiders in kaart op de nr 1 leiderschapsstijl voor succesvol veranderen, afgezet tegen een best practice benchmark;

- Can You Play, ofwel hoe goed is het huidige leiderschap in staat om mensen mee te nemen in het spel dat gespeeld moet worden. Dit geeft een duidelijk overzicht van hoe goed de temperamenten van mensen aansluiten op wat er moet gebeuren. Gewapend met dit inzicht kun je gericht sturen om de cultuur te vormen die past bij waar je klanten blij van worden. Can You Play gaat uiteindelijk om het vermogen om het spel zo te spelen dat je het hart van je klant wint.

Met de Fit4Scan krijg je een kraakheldere roadmap in handen, alle scores worden afgezet tegen benchmarks, zodat duidelijk wordt waar je als eerste met je leiders mee aan de slag moet.

Can you connect, can you change, can you lead, can you play...

...4 spiegels van leiderschap.

Want de fitheid van een organisatie is niets anders dan een reflectie van hoe Fit4Leiderschap je leiders zijn. En het volgende onderdeel gaat daarom over het verhogen van de fitheid van leiders...

...alvast een tipje van de sluier: het verschil maak je als leider als je mensen ervaren dat jij hen wilt laten groeien...

3 - Fit4Leiderschap
Ontwikkelen Leiders

Het succes van iedere organisatie staat of valt met de mensen die op alle niveaus leiding geven.

Dat is de rol van leiders, daarvoor sta je als leider op het speelveld, succes begint bij jou.

De kwaliteit van leiders bepaalt of goede mensen bij jouw organisatie blijven of weg gaan.

Mensen gaan nooit weg omdat ze de organisatie zelf niet leuk meer vinden, maar onderzoek na onderzoek laat steeds weer zien dat de nummer 1 reden dat mensen weg gaan te maken heeft met aansturing van managers.

Durf jij in de spiegel te kijken?

Hoe het ervoor staat in je organisatie is een reflectie van het leiderschap.

Dus als je niet blij bent met wat je ziet in jouw team, afdeling of organisatie, dan moet je het leiderschap veranderen en dat begint bij jou.

Je kunt natuurlijk voor een spiegel gaan staan en denken dat je aan de spiegel moet sleutelen.

Vertaald naar organisaties zetten leiders dan vooral in op hoe andere mensen moeten veranderen.

Maar de stroomversnelling begint pas echt zodra leiders omarmen dat de organisatie een reflectie is van hun leiderschap.

Dat lijkt bedreigend, maar tegelijkertijd is dit een geweldige kans, want daarmee komt de sleutel tot succes te liggen bij de leider zelf.

En zodra je leert hoe je die sleutel kunt gebruiken, gaat er een hele nieuwe wereld van leiderschap open.

Hier is hoe je dat kunt doen...

Speciaal hiervoor hebben we het Fit4Leiderschap programma ontwikkeld - waarin leiders leren spelen met uitdaging en speelruimte als belangrijkste tools om mensen drastisch te laten groeien en mee te krijgen in de goede richting.

Leiders staan op het speelveld om richting te geven, om te zorgen dat de energie wordt gericht op de juiste zaken, om te zorgen dat doelen worden gehaald en om de cultuur te vormen die past bij wie je wilt zijn voor je klanten, en natuurlijk heeft het ook alles te maken met wie je wilt zijn voor je mensen.

Als leider ben jij een gedragsvoorbeeld en als leider kun je IEDERE situatie veranderen door jouw gedrag aan te passen.

Als jij anders gaat handelen, gaan de mensen om je heen dat ook doen, en als je daar gericht mee om gaat, kun je zelfs een hele cultuur ombuigen.

En daarmee komen we op het volgende onderdeel van het Fit4Tomorrow Framework, de Fit4Cultuur...

4 - Fit4Cultuur
Cultuur Beeldhouwen

Verandertrajecten falen als leiders hun mensen niet of onvoldoende meekrijgen.

En dat heeft alles te maken met de weerbarstigheid van bestaande culturen of de moeite die samen gaat met het samensmelten van meerdere culturen.

Vandaar dat de vierde component van het Fit4Tomorrow framework bestaat uit een hele praktische manier om een cultuur met succes zo te vormen dat die past bij waar jij als leider in gelooft.

Cultuur begint in het hart van de leider, of het nou om jouw idee als teamleider voor jouw team gaat of als CEO voor je hele organisatie, het begint in jouw hart.

Als leider kun je nu leren hoe je vanuit je hart kunt gaan leidinggeven. Met hart voor je mensen en je klanten...

Met het Fit4Cultuur programma brengen we als eerste de diverse leiddinggevende lagen in kaart qua natuurlijke temperamenten. Dit is namelijk de basis waaruit je moet putten.

Maar alleen deze basis is niet genoeg, want mensen hebben een vrijwel onbegrensd vermogen om het eigen gedrag EN het gedrag van teams en organisaties waarin ze werken, als het ware te saboteren door gedrag wat nog nooit ergens heeft gewerkt.

 

Speciaal daarvoor hebben we een simpele feedbackmethode ontwikkeld waarmee we het oog van mensen ontwikkelen om ZELF alle gedrag te herkennen waar zo snel mogelijk mee moet worden gestopt om vervolgens de energie vol te richten op het samen spelen van de bal - EN de bal alleen - richting het doel van de klant.

In de praktijk leidt dit tot een explosie van energie in de goede richting…

Het vijfde onderdeel van het Fit4Tomorrow Framework voor Succesvol Veranderen heeft te maken met een visuele manier van zorgen dat je iedereen bij elkaar krijgt en houdt, zodat al die energie goed gericht blijft...

5 - Visuele Facilitatie
Met Nieuwe Ogen Kijken & Zien

Integraal onderdeel van de Fit4Tomorrow Verander aanpak is de visuele facilitatie - ofwel de techniek van gebruik van tekeningen zoals u die op deze website ziet.

Voor de Fit4Tomorrow snelkookpan-manier van veranderen is cruciaal dat mensen met 1 oogopslag meegenomen kunnen worden.

Daarvoor hebben we gekozen voor de techniek van visuele facilitatie omdat het dwingt om complexe situaties rechtstreeks terug te brengen tot de simpelst mogelijke onderdelen en dynamieken.

Tekeningen activeren de rechter hersenhelft en dat helpt direct om andere inzichten en benaderingen op tafel te krijgen. Met tekeningen ontstaan andere gesprekken.

Met als gevolg dat mensen de eigen situatie in al haar facetten met heel andere ogen leren bekijken en zien en meer open staan voor andere invalshoeken en benaderingen.

Veranderen wordt eenvoudig met het:

Fit4Tomorrow Framework Voor Succesvol Veranderen

De Fit4Tomorrow snelkookpan manier van ervaringsgericht veranderen en leren...

Zorgt dat mensen in uw organisatie met plezier gaan voor verandering, uw klanten blijer worden, leveranciers u graag als klant willen, mensen liever bij u willen werken, de juiste mensen langer blijven en mensen die ergens anders beter passen, zonder veel moeite doorbewegen naar andere plekken.

  1. Fit4Verandering:  Een Bewezen Aanpak.
  2. Fit4Scan: QuickScan Die Uitmondt In Een Heldere Roadmap Voor Snelle Verbetering.
  3. Fit4Leiderschap: Leren leidinggeven Zoals Mensen Het NU Willen.
  4. Fit4Cultuur: Cultuur Kneden En Vormen Naar Waar Jij In Gelooft En Die Naadloos Aansluit Bij Wat Klanten Willen.
  5. Visuele Facilitatie: Met Nieuwe Ogen Kijken & Zien, naar Jezelf, Anderen, Processen & Klanten.