Beste Leider,

Op deze pagina zult u ontdekken hoe u uw leiderschap en veranderaanpak kunt toetsen aan een benchmark voor leiderschap bij verandering.

Deze pagina is voor u als u wilt weten of & hoe u uw veranderproces drastisch kunt versnellen terwijl u tegelijkertijd het draagvlak en de kans op succes met sprongen tegelijk verhoogt.

Als u eerlijk antwoord wilt op de vraag hoe fit uw organisatie is om noodzakelijke veranderingen succesvol door te voeren...

Als u ervoor open staat te onderzoeken hoe de toestand van uw team, afdeling of organisatie een afspiegeling is van uw huidige leiderschap...

Als u nog verder door wilt groeien als leider...

Als u uw team, afdeling of organisatie fitter wilt maken voor de toekomst...

...lees dan hieronder over de reproduceerbare aanpak voor verandering die gebaseerd is op uniek Nederlands onderzoek...

...deze aanpak leidt inmiddels tot ver buiten Nederland iedere keer weer tot succes...

...en is nu beschikbaar voor u om ook uw leiderschap & organisatie naar een volgend niveau te brengen.

Maar laat ik mezelf voorstellen.

Mijn naam is Robert Feddes, 30 jaar geleden ben ik als Rotterdamse Bedrijfseconoom Facing The Challenge gestart met als motto: Helping YOU Get There!

Ik heb het voorrecht gehad met leiders te werken die organisaties vanuit het niets naar de top hebben gebracht...

...leiders die manager van het jaar zijn geworden...

Dankzij die leiders heb ik een Blauwdruk voor Verandersucces ontwikkeld met  bijbehorende benchmarks om u als leider te helpen vergelijkbare successen te realiseren.

Maar laat ik beginnen met het succesverhaal van de klant waarmee het begon...

Van Rand Afgrond

Enkele jaren geleden stond de Nederlandse tak van een internationale organisatie met wereldwijd meer dan 30.000 medewerkers op het kruispunt van liquideren of succesvol veranderen.

Met 500 - merendeels ontevreden - medewerkers, klanten die steeds vaker wegliepen, een cultuur van angst en excuses, werd 1 man binnengehaald om het tij te keren.

Naar Absolute Wereldtop

Inmiddels werken er meer dan 1000 mensen, met veel plezier, ziektecijfers zijn het laagst in de industrie. Verloop is laag, klanttevredenheid  hoog, bottomline resultaten zijn de beste van alle vestigingen van deze multinational wereldwijd.

En natuurlijk rijst dan de vraag aan deze leider: "Hoe heb je dat gedaan, en hoe kunnen we deze successen internationaal uitrollen?"

Start Van Een Uniek Onderzoek

Ik stelde voor om zijn reis naar de top diepgaand in kaart te brengen met als doel een blauwdruk voor reproduceerbaar verandersucces te maken.

Dit is wat hij zei:

"Iedere keer dat we een award winnen, komen er mensen die vragen hoe we het doen en dan laten we open en eerlijk alles zien, maar niemand is er ooit in geslaagd om met die inzichten gelijke successen te halen."

Met een maatwerk 'spiegel-programma' zijn we het onderzoek gestart en kregen we al snel de juiste inzichten boven tafel om de blauwdruk te maken.

Wat heeft geholpen is dat alle MT leden de hele reis van de rand van de afgrond naar de top hadden meegemaakt, niet allemaal in het MT, maar wel allemaal in de organisatie.

Wat ook hielp is dat ik in onze bijna 20-jarige samenwerking meerdere malen in de keuken van de leider heb mogen kijken & meewerken.

Toen hij uiteindelijk de blauwdruk in handen kreeg was dit zijn reactie:

"Dit is hoe ik het dus echt doe, ik heb het alleen zelf nooit zo kunnen verwoorden."

Uiteindelijk weten we nu wat de 9 cruciale onderdelen van een succesvol veranderproces zijn, inclusief achterliggende noodzakelijke leiderschapsprincipes die het succes niet alleen verklaren, maar ook reproduceerbaar maken.

En Het Werkt!

Inmiddels is in een aantal andere landen van de multinational ook de blauwdruk geïntroduceerd en overal waar volgens de achterliggende principes en visie wordt gewerkt ontstaan vergelijkbare resultaten...

Nu kunt u er ook uw voordeel mee doen

De Blauwdruk voor Verandersucces is inmiddels doorontwikkeld in een kraakheldere totaalaanpak.

Hiermee krijgt u snel & grondig inzicht in de 9 duidelijk onderscheiden fases en bijbehorende principes die nodig zijn om een organisatie klaar voor de toekomst - Fit4Tomorrow - te maken.

En om uw leiderschap en veranderaanpak te toetsen kunt u nu gebruik maken van de...

VeranderBenchmark

Aanvullend onderzoek & herhaalde toepassing van de Fit4Tomorrow veranderaanpak heeft een bijbehorende QuickScan met VeranderBenchmark opgeleverd.

Daarmee krijgt u in korte tijd loepzuiver te zien waar u staat als organisatie en als leider.

En dat levert direct toepasbaar praktisch inzicht op...

...waarmee u meteen aan de slag kunt om ook uw veranderproces in een stroomversnelling te brengen.

De VeranderBenchmark brengt de scores in kaart van uw huidige leiderschap op 4 cruciale gebieden:

  1. Connect - hoe goed is alles met alles verbonden (processen), alles met iedereen (eigenaarschap), iedereen met iedereen (samenwerken), alles & iedereen met klanten (klantgestuurd), leiders met iedereen (leiderschap & visie) en iedereen met zichzelf (leervermogen & talentontwikkeling);
  2. Change - hoe goed scoort het hoogste leiderschap op de kwaliteiten die volgens het onderzoek kritiek zijn om een verandering tot een succes te maken;
  3. Lead - hoe goed scoren de leiders op het Dienend Leiderschapsmodel - volgens diverse wetenschappelijke onderzoeken de beste stijl van leiding geven om mensen veranderingsbereid te maken;
  4. Play - hoe ziet de verdeling van temperamenten er uit in de verschillende leidinggevende lagen. Hiervoor gebruiken we MBTI (Myers Briggs Type Indicator - wereldwijd de meest gebruikte persoonlijkheidsindicator), met een eigen doorontwikkelde manier van zichtbaar maken van de kansen en bedreigingen van de huidige mix van temperamenten.

U kunt nu ook gebruik maken van deze Quickscan en totaalaanpak.

Dit is wat ik voor u heb...

Een Fit4Tomorrow Consultgesprek

In een kosteloos telefonisch consultgesprek ga ik met u dieper in op de mogelijkheden van de VeranderBenchmark en Quickscan om uw organisatie & leiderschap naar een volgend niveau te ontwikkelen.

We zullen de mogelijkheden voor versnelling van uw ontwikkeling als leider van veranderprocessen onderzoeken.

Aan het eind van het consultgesprek heeft u zicht op hoe de VeranderBenchmark u kan helpen en heeft u zicht op de hoofdlijnen van een in de praktijk getoetste en bewezen veranderaanpak waarmee u uw voordeel kunt doen, ongeacht wat u na het consultgesprek besluit.

  1. 9 Cruciale Fases: samen met u kijk ik naar de Blauwdruk voor Verandersucces. Dit levert u direct werkbaar inzicht op voor gebruik in uw eigen veranderproces.
  2. Kritieke Succesfactoren: ook zullen we stilstaan bij de waarde van inzicht in de scores van uw organisatie op de 4 gebieden: Connect, Change, Lead & Play.

Ik zie ernaar uit u binnenkort te spreken.

Robert Feddes

U kunt hieronder direct uw consultgesprek aanvragen.

Facing The Challenge
Helping YOU Get There!