Beste Leider,

Als u geïnteresseerd bent in hoe u verandering drastisch kunt versnellen & uw organisatie klaar kunt maken voor een leidende rol in het digitale tijdperk, dan is deze pagina voor u, want...

...op deze pagina zult u ontdekken hoe u mensen op een natuurlijke manier meeneemt in veranderingen die belangrijk zijn voor de toekomst...

...hoe u teams, afdelingen, organisatieonderdelen en hele organisaties veel sneller door veranderingen heen loodst...

...hoe u leiders helpt groeien als mens en als leider...

...om dan vervolgens te zien hoe die leiders hun eigen mensen ook weer naar hogere niveaus laten groeien.

Met als resultaat dat mensen met plezier GAAN voor verandering, uw klanten blijer worden, leveranciers u graag als partner willen, mensen liever bij u willen werken, de juiste mensen langer blijven en mensen die ergens anders beter passen, zonder veel moeite doorbewegen naar andere plekken.

En voor de goede orde; dit werkt in grote en kleine organisaties, in individuele teams en hele bedrijfsonderdelen, in overheidsorganisaties en multinationals.

De sleutel voor VERSNELD VERANDEREN heeft u als leider in handen.

U kunt als geen ander maken dat mensen hun energie, probleemoplossend vermogen, teamplay en nog veel meer, steeds meer gaan focussen op de volgende 3 dingen:

  1. Hoe worden en blijven we de nummer 1 voor onze klanten?
  2. Hoe worden en blijven we nummer 1 voor onze medewerkers?
  3. Hoe maken we de wereld om ons heen een betere plek?

Als leider bent u de aangewezen persoon om mensen te helpen de bal met veel meer snelheid, intensiteit, humor, plezier & betekenis te gaan spelen...

...zodra u dit lukt zult u merken dat uw mensen met volle kracht gaan voor noodzakelijke veranderingen en tot nu toe leidt dit altijd weer tot drastisch verbeterde performance op alle fronten.

Dit gaat natuurlijk niet vanzelf, u heeft daarvoor als eerste 2 heel eenvoudige inzichten nodig...

Maar laat ik mezelf eerst voorstellen.

Mijn naam is Robert Feddes, 30 jaar geleden ben ik als Rotterdamse Bedrijfseconoom onbelemmerd door enige kennis van zaken de trainingswereld binnen gestapt.

In die 30 jaar heb ik talloze leiders geholpen hun teams, afdelingen en organisaties altijd weer beter te laten worden.

Daarbij heb ik gedrag ontdekt wat ik nog NOOIT heb zien werken...

...maar wat iedere dag opnieuw in veel te veel organisaties nog altijd gebeurt ...

...en overal werkt dit als een moeras waar verandering en groei in vastloopt...

Vandaar mijn eerste vraag aan u als leider:

Kunt u mensen uit het moeras leiden van gedrag wat nog nooit ergens heeft gewerkt?

Als leider heeft u waarschijnlijk weinig moeite met het waarnemen van gedrag wat niet werkt...

...aannames, oordelen, gesprekken kapen, projecteren, invullen voor anderen, gedachten lezen, excuses, rechtvaardigen, verdedigen, de schuld ergens anders neerleggen, enz.

De vraag voor u als leider is: wat doet u waardoor dit in stand blijft EN hoe zorgt u dat dit gedrag verdwijnt?

Het antwoord is eenvoudiger dan u denkt...

Bovenstaande tekening is mijn in de praktijk ontwikkelde en geteste conclusie van wat werkt.

Wetenschappelijk onderzoek vanuit de Self-Determination Theory van Deci & Ryan bevestigt waarom dit werkt...

...het heeft alles te maken met de 3 belangrijkste drivers van menselijk gedrag.

Ook Uw Mensen Willen Deze 3 Dingen:

  1. Autonomie - We willen zelf beslissen voor welke uitdagingen we gaan en hoe we daarmee omgaan;
  2. Relaties - We willen onderdeel uitmaken van zinvolle relaties, die ruimte geven aan onze autonomie;
  3. Competentie - We willen ergens goed in worden.

Autonomie, Relaties & Competentie passen in het gebied boven de heupen, en liggen dus boven het moeras...

...door mensen in zinvol en logische teams LOS te laten op een heldere uitdaging EN hen speelruimte te geven om het omgaan met uitdagingen maximaal onder de knie te krijgen, dat trekt mensen uit het moeras.

Dus als u als leider mensen mee wilt krijgen, dan is het om te beginnen handig dat u zich afvraagt op welk niveau u insteekt...

Is dat op het niveau van verantwoordelijkheden?...

...Ofwel het niveau van de Response Ability; het vermogen van mensen om antwoord te geven op de uitdaging waar ze voor staan?

Durf eens te overwegen dat als uw aandacht en focus voornamelijk ligt op VERANTWOORDELIJKHEDEN, dat u daarmee het moeras volop in stand houdt.

Mensen komen pas echt in beweging als ze uitgedaagd worden EN als ze ruimte krijgen om ZELF ergens echt goed in te worden...

Kijk maar eens wat voor uitdagingen mensen in hun privé leven allemaal aangaan, de tomeloze energie die mensen dan vaak hebben...

Die energie kunt u ontketenen binnen de werkomgeving; door de focus te zetten op uitdaging, speelruimte & mensen zelf laten ontdekken hoe zij uitdagingen het best kunnen oplossen...

...natuurlijk moet je dan mensen helpen hun eigen moerasgedrag te herkennen en er afscheid van te nemen.

En alles begint bij u als leider.

De belangrijkste valkuil van intelligente leiders is dat ze vaak veel te slim zijn...

...want uw slimheid richt zich voordat je het weet op 'andermans leven leiden'...

...het leven van medewerkers wel te verstaan...

...en dat uit zich vooral in de opzet en het ontwerp van organisaties en verandertrajecten...

Voor u het door heeft richt u zich op leiden van de levens van hele teams, afdelingen en uiteindelijk zelfs hele organisaties...

...en voor uw mensen voelt het alsof u ze eigenlijk alleen nog maar nodig heeft om te doen wat u denkt dat gedaan moet worden...

...dat heb ik dus in de afgelopen 30 jaar ook nog nooit ergens goed zien werken...

U kunt als leider daarom een geweldige impuls aan uw impact en verandersucces geven door uw intelligentie te richten op het ontwerp van een context waarbinnen het voor mensen logisch EN leuk wordt om de goede dingen te doen...

Vandaar mijn tweede vraag aan u:

Bent u al een leider die mensen volop warm krijgt voor verandering?

Ofwel: beheerst u de kunst van het ontwerpen van een veranderproces met een context die zo slim in elkaar zit dat mensen volop groeien terwijl ze bezig zijn met het steeds beter organiseren van hun werk dwars over alle afdelingsgrenzen heen?

Lukt het u om de focus van mensen te richten op het winnen van harten, van klanten & collega's?

Weet u al hoe u mensen maximale speelruimte kan geven?

En ziet u al dat uw mensen hun maximale vrijheid benutten om te zoeken naar wat de meeste waarde toevoegt?

Waarde toevoegt voor klanten, maar ook voor collega's...

Dan geeft u leiding aan verandering waarbij mensen in hun autonomie worden bevestigd, zich onderdeel voelen & weten van een zinvol groter geheel EN zelf met passie werken aan steeds beter worden in waar ze voor opgesteld staan.

Vanuit mijn 30 jaar ervaring in Facing The Challenge - Helping YOU get There! heb ik onderstaand Fit4Leiderschap Model voor u om u te helpen als leider...

Als leider moet je vooral 1 persoon managen, dat ben jezelf...

...als leider moet je meester zijn in het begrijpen van, en schakelen met je eigen gedrag.

Anderen moet je niet managen maar leiden zodat je ze los kunt laten op wat er moet gebeuren om de harten van klanten te winnen.

Je management intelligentie mag je volop richten op het met je mensen bouwen van een organisatie context waarin alles wordt georganiseerd om te winnen, waarbij winnen gaat om harten van klanten EN medewerkers.

Bij alles wat je ontwerpt in die context zoek je naar mogelijkheden om mensen te laten groeien.

Je leert en verstaat uiteindelijk de kunst om mensen mee te nemen in een veel groter verhaal dan hun eigen vaak te beperkte blik op het echte speelveld.

Je zult dan merken dat je mensen steeds makkelijker los kunt laten, en dat ze hun vrijheid en speelruimte richten op toevoegen van waarde voor klanten en medewerkers en natuurlijk ook zichzelf.

Je team, afdeling of organisatie wordt dan veel meer een levend en zelflerend organisch geheel, wat verandering omarmt als middel om te groeien als mens en organisatie.

En het begint met u als leider!

Daarom...

Dit is wat ik voor u heb...

Een Fit4Leiderschap Consultgesprek

In een vrijblijvend en kosteloos telefonisch consultgesprek ga ik met u dieper in op uw leiderschaps- en veranderuitdaging.

Samen met u leggen we uw gedachten over leiderschap naast die vanuit het Fit4Leiderschapsmodel.

Met u kijk ik dan naar welke kansen u nu nog onbenut laat om veel meer aan te haken bij de energie van uw mensen.

Ook zullen we kijken hoe u eventuele weerstand om kunt buigen in versnelling voorwaarts.

Aan het eind van het consultgesprek heeft u zicht op een plan op hoofdlijnen om uw leiderschap & organisatie naar het volgende niveau te brengen.

  1. Ik neem serieus de tijd voor u om te ontdekken waar & hoe uw leiderschap en veranderaanpak tot versnelling en meer succes kunnen leiden.
  2. Ik denk met u mee en laat zien dat ook u meer succes kunt bereiken door kleine aanpassingen in uw aanpak en leiderschap.

Ik kijk er naar uit om binnenkort contact met u te hebben.

Robert Feddes

U kunt hieronder direct uw consultgesprek aanvragen.

Facing The Challenge
Helping YOU Get There!